top of page

Projektmenedzsment, ingatlankezelő iroda

20200211_142523.jpg

Híreink

Kiadó üzlethelység

Tisztelt Vállalkozók, kedves érdeklődő Befektetők!

 

Kiadó üzlethelység!

 

A Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft (továbbiakban GYVT NKft) meghirdeti a Gyöngyös Városi Önkormányzat tulajdonában és a GYVT NKft üzemeltetésében lévő, Gyöngyös város központjában elhelyezkedő ingatlant.

Az üzlet Gyöngyös 2056 hrsz. alatt felvett, természetben Gyöngyös, Fő tér 10. szám alatt található, összesen 189 m2 területű nem lakás céljára szolgáló helyiség.

Az ingatlan összesen tehát 189 m2, ami áll egy 63 m2 és egy 19 m2 üzlethelyiségből, 75 m2 pincehelyiségből és 33 m2 raktárhelyiségből. Az üzlethelyiség az önkormányzat tulajdona, műemléki épület, melynek műemléki törzsszám:2085 és műemléki azonosító száma: 5679 és a környezete is „műemléki környezet”. 

 

A részletes pályázati kiírást a GYVT NKft honlapján találja meg:

www.gyvt.hu 

 

Pályázatra jogosultak köre:

vállalkozók

 

A bérlemény megtekintésére lehetőség nyílik 2024. január 30 – án és 31 – én reggel 8,00 óra és 9,00 óra között. Előzetesen be kell jelentkezni a bejárásra az alábbi telefonon: +36705326926; Kalina Tímea 

 

1)         A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

a)         a pályázó nevét, adatait, lakcímét, székhelyét, telephelyét,

b)        több pályázó esetén közös nyilatkozatukat a pályázaton való részvételre

c)         a pályázott helyiség címét, adatait,

d)        a gyakorolni kívánt tevékenység megnevezését,

e)         egy részletes leírást a pályázat esetleges megnyerése után végezni kívánt tevékenységről, milyen társadalmi rétegeket céloz meg szolgáltatásával/szolgáltatásaival, hogyan kíván részt venni a város vérkeringésében, rendezvényeiben és egy nyilatkozatot a pályázati kiírásban foglaltak elfogadásáról,

f)         a pályázat benyújtásának időpontját, a pályázó aláírását,

g)        a helyiség használatra alkalmassá tételéhez esetleg szükséges, a leendő bérlő által a saját költségén elvégzendő építési munkákat, és azok elvégzésének határidejét és a bérleti jog megszűnésekor az eredeti állapot helyreállításának esetleges kötelezettségét vállaló nyilatkozatot,

 

h)        azon tájékoztatás tudomásul vételét, hogy a kiíró a pályázati eljárást indoklás és jogkövetkezmények nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

 

2)  A pályázathoz csatolni kell magánszemély esetében egyéni vállalkozását igazoló papír hiteles másolatát, jogi személy esetében három hónapnál nem régebbi cégkivonatát és adótartozás mentességét igazoló hiteles, 30 napnál nem régebbi dokumentumát.

 

A nyertes ajánlattevőnek ajánlatában vállalnia kell:

 

  • a kialakítandó üzlethelyiségben a Mátrai Borvidék népszerűsítése érdekében kizárólag a mátrai borok forgalmazását

  • évente legalább 5 alkalommal a Mátrai Borvidék borászaival együttműködve a borok promótálását segítő rendezvény szervezését és kivitelezését

  • az üzlet előtti téren a CLLD pályázatban nyert eszközök karbantartását és azok felhasználásával kisebb rendezvények megtartását és az üzlet előtt egy mini kerthelység kialakítását, előre egyeztetett módon az üzemeltetővel és ha szükséges a műemléki hatósággal

  • a bérlemény esetleges átalakítása esetén a műemléki hatósággal és a GYVT NKft – vel történő előzetes egyeztetést, majd a megegyezés szerinti átalakításhoz szükséges engedélyek beszerzését 

  • a legalább 10 évre szóló bérlési időszakot, melyben a Bérlő tudomásul veszi a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló rendeletet, mint szabályozást

  • azon szerződéskötési feltételt, hogy a helyiség bérleti díját a bérbeadó tárgyévet követő április 1. napjával évente, legfeljebb 10 %-kal egyoldalúan megemelheti

A beérkezett ajánlatok elbírálásánál előnyt jelent, ha az ingatlan felújítására/átalakítására szóló tervezett beruházás mértéke meghaladja a 10 000 000 forintot és természetesen az ehhez szükséges tulajdonosi és hatósági engedélyek is megvannak, melyet a Bérlő saját költségén biztosít!

 

A beérkezett ajánlatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a Bérlő javaslatot tesz a bérleti díj mértékére és meghatározza, hogy hány havi díjat fizet be előre a Bérbeadó számlájára biztosítékként a szerződéskötés után.

 

Az ajánlatokat az info@gyvt.hu e-mail címre lehet megküldeni legkésőbb 2024.02.02. napján 11:00 óráig.

 

A beadott pályázatok érvényességének vizsgálata 2024.02.02 – án megtörténik, bírálata 2024.02.07 – ig végbemegy. A Pályázatok eredményéről szóló tájékoztatás emailben fog történni.

Hat nemzet képviselői találkoztak Gyöngyösön

Péntek délután, a Szüreti Napok első napján, a gyöngyösi városháza dísztermében zárult a 2022 májusában, a Mátrai Bornapokon indult, közvetlen brüsszeli finanszírozásból megvalósult Europe for Citizens projekt. A projekt során hat ország hat önkormányzata tíz rendezvényen építette nemzetközi kapcsolatait.

A másfél éves projektben Gyöngyös mellett részt vett a szlovákiai Losonc, a cseh Melnik, a lengyel Lodigovice, a romániai Kézdivásárhely, és a szlovén Lendva. Utóbbi kettő Gyöngyös testvérvárosa is egyben. Az elmúlt időben a városok összesen 10 alkalommal találkoztak, melynek célja a nemzetközi kapcsolatépítés mellett a személyes kapcsolatok erősítése. A későbbiekben ezek biztos alapot nyújtanak arra, hogy a városok konzorciumban nagyobb volumenű uniós pályázatokon indulhassanak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sikerült egymással barátságot kötni, megismerni egymás kultúráját, gasztronómiáját, munkamódszereit, megbeszéltük, hogy lehet a leghatékonyabban részt venni Európai Uniós pályázatokon, és hogy lehet a legjobban felhasználni ezeket a forrásokat,” mondta el a zárórendezvényen Kévés Tamás, Gyöngyös alpolgármestere, hozzátéve, hogy a városok fontos tapasztalatokat cseréltek arról, hogy lehet a háború és infláció okozta problémákat megfelelően kezelni, túlélni azokat.

 

 

Az alpolgármester megköszönte a projekt kézbentartását Dr. Lénártné Bene Anikónak, aki a „projekt motorja volt,” mely az előszobája lehet további pályázatoknak és a résztvevő városok közt további együttműködésnek. A jövőben induló projektekbe civil szervezetek és vállalkozók bevonását is tervezik. A projekt lezárásaként egy fa ültetésére is sor került a szintén uniós forrásból megvalósult Aktív Ház projekt melletti területen, amely egyfajta szimbóluma ennek a gyümölcsöző kapcsolatnak.

Projekt megnevezése: WE4EU2022
Projekt száma:  101053930
Támogatás összege: 185 000 EURO
Támogató az Európai Unió

 

tanácskozás.jpg
Faültetés.jpg
HU Az Európai Unió támogatásával_POS.jpg
Közös logo szintelen-min.jpg

Csehország adott helyszínt a hetedik találkozónak 

A hat település képviselői a festői szépségű Mělník városában találkoztak. A szakmai rendezvényre a "Tenger Mělník közelében" című fesztivál keretében került sor.

0fb465_c2cc4a28f8b542ae89b1908abf5a6e31~mv2.webp

A szakmai programot 2023. július 7-én, csütörtökön délután a Cseh Köztársaság Tudományos Akadémiájának konferenciaközpontjában Petr Kowanda, Mělník alpolgármestere nyitotta meg. Ezután a résztvevők szakmai műhely beszélgetésen vettek részt a csapadékvíz felhasználása a városfejlesztésben témakörben.

0fb465_83e11d418a76473f8f308ed6513b6a36~mv2.webp

A résztvevő települések bemutatták saját jó-gyakorlataikat, majd a partnervárosok csoportjait felkérték, hogy először dolgozzák ki megoldásaikat a csapadékvíz városfejlesztésben való felhasználásának egyes módjaira, majd rövid prezentáció formájában mutassák be azokat a többi résztvevőnek. A következő napon a külföldi delegációknak lehetőségük nyílt arra, hogy a Cseh Köztársaság fővárosának, Prágának a központjában megismerkedjenek az esővíz felhasználásának gyakorlati megoldásaival. A program második részében a delegáció részt vett a hagyományos "A Tenger Mělník közelében" című gasztronómiai -  és színházi fesztiválon. 

 

Projekt megnevezése: WE4EU2022

Projekt száma:  101053930

Támogatás összege: 185 000 EURO

Támogató az Európai Unió

Közös logo szintelen-min.jpg
HU Az Európai Unió támogatásával_POS.jpg

The Czech Republic hosted the seventh meeting

The representatives of the six municipalities met in the picturesque town of Mělník. The professional event took place in the framework of the festival "Sea near Mělník". 

0fb465_c2cc4a28f8b542ae89b1908abf5a6e31~mv2.webp

The event was started on Thursday afternoon at Hotel Liblice, which is the conference center of the Academy of Sciences of the Czech Republic, by the deputy mayor of Mělník, Petr Kowanda. Then the participants moved to the conference hall for a professional workshop on the topic: the use of rainwater in urban development.

0fb465_83e11d418a76473f8f308ed6513b6a36~mv2.webp

In the beginning, the main points of the program were presented, and then the individual groups from the partner cities were invited to first elaborate their solutions to the individual ways of using rainwater in urban development, and then introduce them to the other participants in the form of a short presentation. The following day, foreign delegations had the opportunity to learn about concrete solutions for the use of rainwater right in the center of the capital of the Czech Republic – Prague. In the second part of the program, the delegation participated in a traditional festival of food and theater - the Sea near Mělník.

 

Name of teh project: WE4EU2022

Project number:  101053930

Amount of aid: 185 000 EUR

Funded by the European Union

Közös logo szintelen-min.jpg
EN-Funded by the EU-PANTONE.jpg
Záró sajtóközlemény TOP431 (002).jpg

Ünnepi nyitvatartás

Tisztelt Ügyfeleink, tájékoztatjuk Önöket, hogy a két ünnep között irodánk telefonos ügyeletet tart, sürgős esetben a +36309284397-es mobiltelefonszámon érhetnek el minket, irodánk 2023.01.02-08. napja között zárva tart. Megértésüket köszönjük!   

Gyöngyös bekerült a hatvan európai CrAFt város közé

A 60 CrAFt város az Európai Kutatási és Innovációs Napok során, szeptember 29-én került kihirdetésre a „New European Bauhaus: együttműködés, közösség és kultúra az innovációért” szekcióban. Európa-szerte több mint 25 országból kerültek ki CrAFt-városok, Magyarországról összesen négy település került kiválasztásra: Békéscsaba, Budapest II. kerület, Gyöngyös, Veresegyház. A teljes lista itt érhető el: https://craft-cities.eu/wp-content/uploads/2022/09/craft-map.pdf

craft-map_edited.jpg

A CrAFt városok tesztelik majd az átalakulási modelleket, megosztják azokat a CRAFt hálózat városaival, megvalósítási támogatást kapnak, és Európa-szerte a városok példaképévé válhatnak. A kiválasztott városok csatlakoznak az első három résztvevő („sandbox”) városhoz, Amszterdamhoz, Bolognához és Prágához, hogy közösen hozzanak létre és teszteljenek együttműködési irányítási modelleket a klímasemleges városátalakítás érdekében.

A CrAFt városok tesztelik majd az átalakulási modelleket, megosztják azokat a CRAFt hálózat városaival, megvalósítási támogatást kapnak, és Európa-szerte a városok példaképévé válhatnak. A kiválasztott városok csatlakoznak az első három résztvevő („sandbox”) városhoz, Amszterdamhoz, Bolognához és Prágához, hogy közösen hozzanak létre és teszteljenek együttműködési irányítási modelleket a klímasemleges városátalakítás érdekében.

 

A projekt kereteiben biztosított lehetőségeik és feladataik a következőek:

Jógyakorlatok tesztelése a New European Bauhaus által ihletett, együttműködésen alapuló helyi kormányzási modellekben;
Peer-to-peer környezetben való tanulás online fórumokon, fizikai találkozókon és helyszíni látogatásokon keresztül, valamint a tananyagokhoz való hozzáférés;
Következő generáció szakértői csoportokban való részvétel a diákokkal és ifjúsági közösségekkel együtt;
Személyre szabott szervezetfejlesztési támogatáshoz való hozzáférés;
Részvétel az egész Európára kiterjedő CrAFt történetmesélő kampányokban.
Részletesebben itt olvashatnak a projektről: https://craft-cities.eu/

GYÖNGYÖS IS ALÁÍRTA A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLENI CHARTÁT

A Küldetéshez eddig összesen 118 európai régió és önkormányzat csatlakozott, 18 uniós tagállamból és 6 Unión kívüli országból. A program kiegészíti és támogatja az európai zöld megállapodás és az uniós Klímastratégia céljainak megvalósítását. A csatlakozó helyi kormányzatok mellett 17 további szervezet – köztük vállalatok, szolgáltató központok és helyi akciócsoportok – támogatja a Chartában megfogalmazott törekvéseket.

A Küldetés a klímaváltozás által támasztott kihívásokhoz alkalmazkodni kívánó önkormányzatokat tömöríti. A csatlakozók vállalják, hogy településük 2030-ra ellenállóvá válik a klímaváltozás káros következményeivel szemben és e cél elérése érdekében segítik és összefogják a klímaváltozás lassításában érdekelt helyi csoportokat, illetve magán és civil szereplőket. A program kiemelt hangsúlyt fektet az állampolgárok döntéshozatali folyamatokba, illetve a különböző megoldási lehetőségek és stratégiák tesztelésébe való bevonására. Az egyes régiók és települések egyedi javaslataikat megoszthatják más településekkel, így biztosítva a helyi tapasztalatoknak a klímaváltozás elleni európai és globális küzdelembe való becsatornázását.

A gyöngyösi képviselő-testület egyébként nemrégiben fogadta el a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát, amelyben hangsúlyos szerepet kap a zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos úgynevezett zöldstratégia és a vízgazdálkodással kapcsolatos kékstratégia is. E két területen az önkormányzat a későbbiekben számít a civilszféra, valamint a lakosság javaslataira és közreműködésére is.

 

—Pngtree—green earth cares for the_5403201-min.png

Gyöngyös is csatlakozott az Európai Unió kezdeményezésére megszületett, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást célul kitűző Klímaváltozási Küldetéshez. Hiesz György polgármester a napokban írta alá a kezdeményezés alapdokumentumát, a Küldetési Chartát, amivel kifejezte a város elkötelezettségét a dokumentumban foglalt alapvető célok és értékek mellett.

Sikerrel zajlott le a nyitó találkozó

A WE4EU2022 pályázat projektindító rendezvényére Gyöngyösön került sor a Mátrai Bornapok Fesztivál keretében. A résztvevő települések  május 20-án, péntek délelőtt érkeztek a városba, majd a szálláselfoglalása és az ebéd után 13:30-kor kezdődött az első szakmai workshopra Gyöngyös Városi Önkormányzat dísztermében: a résztvevő városok bemutatkoztak, ezt követően leegyeztették a hétvége programját majd sor került a konzorciumi megállapodás aláírására konzorciumi megállapodás ünnepélyes aláírására. Ezt követően a delegációk vezetői sajtótájékoztatót tartottak. A program ünnepélyes megnyitójára 16:30-kor került sor, a Mátrai Bornapok Fesztivál színpadán a települések bemutatkoztak a nagyközönségnek is. Ezt követően megtekintették a Vidróczki Néptáncegyüttes kulturális műsorát.

A projekt weboldala: www.we4eu2020.hu

2.webp

Szombaton folytatódott a szakmai workshop: Hiesz György polgármester bemutatta Gyöngyös fenntartható város fejlesztési stratégiáját, valamint a megvalósult, folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseket. A vendégtelepülések ismertették az általuk fontosnak tartott fejlesztési irányokat. Ezt követően részletesen átbeszélték a projektben várható rendezvényeket: melyik eseményen mi várható, milyen vendégeket várnak (pl.:delegáció, ifjúsági csoport, kórus/néptáncegyüttes, stb.). A résztvevő települések delegációvezetői egyetértettek abban, hogy közös fejlesztési stratégiát kell kidolgozni a projekt folyamán. A workshopot követően, a projektmenedzserek egyeztettek a pályázattal kapcsolatos előírásokról, a szakmai beszámolóról. A délután folyamán városnézésre került sor: A résztvevők megtekintették a Mátra Múzeumot, a Ferences Egyházi Gyűjteményt illetve sétát tettek a városban. Az este vacsorával és a fesztivál programjának megtekintésével zárult. Vasárnap került sor a projektzárásra a vendégtelepülések délelőtt elhagyták a szállást és hazautaztak. A szakmai programon 5 országból 78 látogató vett részt, míg a projekt eredményeinek kommunikálását nagyban segítette a Mátrai Bornapok Fesztiválon való többezer résztvevő.

Projekt megnevezése: WE4EU2022

Projekt száma:  101053930

Támogatás összege: 185 000 EURO

Támogató az Európai Unió

Közös logo szintelen-min.jpg
HU Az Európai Unió támogatásával_POS.jpg

Hat ország, hat város, végtelen lehetőségek

we 1.png

Hamarosan elindul a WE4EU2022 pályázat megvalósítása. A projekt keretében hat ország: Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Csehország és Lengyelország hat városa, találkozik összesen tíz alkalommal. A projekt keretében hat város működik közre: Gyöngyös, Losonc, Lodygowice, Lendva, Melnik és Kézdivásárhely. A projekt célja, hogy a városok lakossága, civilszervezetei, vállalkozásai megismerjék egymás, új kapcsolatok szövődjenek.

A projekt weboldala: www.we4eu2020.hu

Projekt megnevezése: WE4EU2022

Projekt száma:  101053930

Támogatás összege: 185 000 EURO

Támogató az Európai Unió

Közös logo szintelen-min.jpg
HU Az Európai Unió támogatásával_POS.jpg

Ön milyen Gyöngyöst szeretne a jövőben? 

Véleményével most hozzájárulhat Gyöngyös város fejlesztéséhez. Gyöngyös Város Önkormányzatának fejlesztési stratégiát kell készítenie a 2021-2027 közötti időszakra. Ehhez kérjük most az Önök véleményét, javaslatait. Töltse ki a  stratégiával kapcsolatos kérdőívet és nyerje meg a 60 000-, 40 000-, vagy 20 000 Ft. értékű LED izzó vásárlási utalvány egyikét!

 

A kérdőív itt érhető el:
https://docs.google.com/forms/d/1mew4lyq1ZrXIJgUnqmbWM9_DeY8eTXLLmjr4Txvb41U/edit

A nyeremény sorsolására 2022.02.13-án 10 órakor kerül sor, a nyertesek email címét a www.gyongyos.hu weboldalon tesszük közzé. A nyertesek az e-mail címükhöz adott biztonsági kód megadásával vehetik át nyereményüket 2022. február 14. és február 21. között a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. irodájában (3200 Gyöngyös Fő tér 10.) hétfőtől - csütörtökig 08-16 óra között, pénteken 8-12 óra között.

 

Játékszabályzatunk itt érhető el:
https://www.gyvt.hu/post/j%C3%A1t%C3%A9kszab%C3%A1lyzat-e-roller-nyerem%C3%A9nyj%C3%A1t%C3%A9k-2021-12-08-2021-12-16

Nyerjen LED izzókat! - Meghosszabbítva február 13-ig!

leaf bulb.png

Megvannak a nyertesek!

Összesen 1408-an töltötték ki „Az Öreg Mátra Kincsei - Geotermikus fejlesztések Gyöngyösön és Veresegyházon” című EUCF pályázathoz kapcsolódó kérdőívet! A sorsolás megtörtént!

 

XIAOMI MI ESSENTIAL elektromos rollert nyert:

szabolcs.szigeti@freemail.hu

vzoltan241@gmail.com

 

Tízalkalmas gyöngyösi strandbelépőt nyert:

bodor.szandi@gmail.com

benny3@freemail.hu

portertattoo@gmail.com

 

A nyertesek nyereményüket az adatlapon megadott biztosági kóddal vehetik át a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. irodájában (3200 Gyöngyös Fő tér 10.).

A nyeremények az ünnepek miatt az alábbi időpontokban vehetők át:

2021. december 16-án 16:00 óráig

2021. december 17-én 08:00-12:00 óra között.

2022. január 10-től munkanapokon 8:00-16:00 óra között!

Köszönjük válaszaikat, a kérdőív eredményeit feldolgozást követően közzétesszük!

Hamarosan újabb kérdőívvel szeretnénk felmérni véleményüket!

EUCF_LogoBlue.jpg

Befejeződött a Jeruzsálem úti bölcsőde és óvoda felújítása Gyöngyösön
2021/09/16

Összesen 275 600 000 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével újult meg és bővült a gyöngyösi intézmény. A projekt keretében új bölcsödét építettek, az óvoda pedig energetikai hatékonyság célú felújításon esett át a Széchenyi 2020 program keretében. 

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpg
JBO z foto-min.jpg

Az új bölcsőde épületnek köszönhetően több bölcsődés korú gyermeket tud majd fogadni az intézmény. Az európai uniós támogatásból az alábbi fejlesztések valósulnak meg: 
•    a korábbi egy gondozási egység helyett a bővítés után 2 gondozási egység segíti a gyermeknevelést 
•    a korábbi 2 csoportszoba helyett 4 db csoportszoba várja a gyermekeket
•    a korábbi 26 fő helyett, a bővítés után összesen 50 fő bölcsődés korú gyermek befogadására alkalmas az intézmény, de a gyermekneveléshez, foglalkoztatáshoz szükséges új eszközöket, bútorokat, játékokat is beszereztek és kiépítésre került a konyhai szellőztető rendszer is.
 
Az új bölcsőde építése mellett az óvoda épülete is energetikai szempontból megújult. A költséghatékony és környezetbarát működést szolgáló felújítás során az intézmény új hő- és vízszigetelést kapott. A projekt célja, hogy kiszolgálja a bölcsődei férőhelyek iránt megnövekedett keresletet és hogy lehetővé tegye az energiahatékony üzemeltetést. 

Pályázat címe: A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése
Kódszám: TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021
Pályázó: Gyöngyös Városi Önkormányzat
Támogatási összeg: 275 600 000 Ft.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

További információ kérhető:

Dr. Lénártné Benei Anikó
ügyvezető igazgató
Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft.
benei.aniko@gyvt.hu 

 Hamarosan újabb ipari területekkel bővül Gyöngyös

2021/08/05

Pályázati támogatásból új iparterületet alakítanak ki a városban, megépül a területek megközelítését szolgáló út, valamint egy közműfolyosó a Széchenyi 2020 program keretében. A beruházást Gyöngyös Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 azonosító számú és „Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön” című pályázaton elnyert 683 902 733 Ft vissza nem térítendő támogatásból valósítja meg. 

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpg

A projekt célja, hogy az új ipari területek létrehozásával befektetőket csábítson a város térségébe, erősítse a helyi gazdaságot és új munkahelyeket hozzon létre. A megvalósítás során új ipari területet alakítanak ki. Megépül a területek közművesítését elősegítő 8 méter széles közmű folyosó, kiépül a területet a Karácsondi úttal összekötő aszfaltos út és járda, melynek a végén kamionfordulót is kialakítanak. Megtörténik a területen a közvilágítás kiépítése, valamint a hatósági előírásoknak megfelelően acél hullámlemezes hidat alakítanak ki a biztonságos közlekedés érdekében.   

 

A nyílt közbeszerzési eljárást a KM Építő Kft. nyerte meg, a kivitelezés augusztus első napjaiban elkezdődik.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

További információ kérhető:
Dr. Lénártné Benei Anikó
ügyvezető
Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. 
benei.aniko@gyvt.hu  

Uniós támogatásból újult meg a Vargák tere, a Sárosi Gyula utca és a Szép utca Gyöngyösön

2021./07/08

Pályázati támogatásból kapott aszfaltburkolatot a Vargák tere, a Sárosi Gyula utca és a Szép utca Gyöngyösön a Széchenyi 2020 program keretében. A beruházás  a TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú és „A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja” című pályázat része. A megvalósításra Gyöngyös Városi Önkormányzat európai uniós forrásból nyert 43 520 788 forint vissza nem térítendő támogatást, a kivitelezést a He-Do Zrt. végezte. A projekt célja a leromlott városrészek rehabilitációja.

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpg
Sárosi min_edited.jpg

Kiépítésre került a Vargák tere, a Sárosi Gyula út valamint a Szép utca is Gyöngyösön. A korábban burkolatlan utcákat új rétegrenddel, aszfalt burkolattal, parkolókkal látták el.  Több helyszínen megtörtént a csapadék víz elvezetés kiépítése, közvilágítás fejlesztése a Vargák terén járdaépítés is zajlott. A projekt „A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja” című és TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 számú nyertes európai uniós pályázat részeként valósult meg. A teljes pályázat három részből áll:
1. rész: Haller Ház műemléki épület felújítása
2. rész: 6 db önkormányzati bérlakás komfortosítása a Szép utcában, Fuvaros utca 3. szám alatti családi ház közösségi térré történő felújítása és udvar rendezése
3. rész: Útburkolat, parkolók, csapadékvíz elvezetés, járdaépítés és közvilágítás építése (Vargák tere, Sárosi Gyula utca, Szép utca)

A kivitelezés során a projekt 3. része valósult meg, az erre a részre vonatkozó sikeres közbeszerzési eljárást követően. A projektrészre vonatkozó vissza nem térítendő 43 520 788 Ft európai uniós támogatás összegét Gyöngyös Városi Önkormányzat 26 314 536 Ft önrésszel egészítette ki. A projekt célja a leromlott városrészek rehabilitációja, az ott élők esélyegyenlőségének javítása. A kivitelezést a nyílt közbeszerzési eljárást megnyerő He-Do Zrt. hajtotta végre. 

A teljes pályázatra, azaz mind a három projektrészre vonatkozó vissza nem térítendő európai uniós pályázati támogatás összege 519 000 000 Ft.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

További információ kérhető:
Dr. Lénártné Benei Anikó
ügyvezető
Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. 
benei.aniko@gyvt.hu

Elkezdődött a Jeruzsálem úti bölcsőde és óvoda felújítása Gyöngyösön

Elkezdődtek a munkálatok a gyöngyösi Jeruzsálem úti óvodában. A projekt keretében új, két csoportos bölcsődét épít Gyöngyös Város Önkormányzata, míg az óvoda épülete energetikai felújításon esik át közel 250 000 000 Forint európai uniós támogatás segítségével. 

Új bölcsőde épületet építenek a Jeruzsálem úti óvodában, melynek köszönhetően közel 50 fő bölcsődés korú gyermeket tud majd fogadni az intézmény. Az európai uniós támogatásból az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpg

Jelenleg 2 darab gyermekszoba található az intézményben, bővítés után 4 db gyermekszoba lesz

- a gyermekek létszáma jelenleg 26 fő, a bővítés után összesen 50 fő bölcsődés korú gyermek befogadására lesz alkalmas az intézmény.

20201125_105202-min.jpg

Az új bölcsőde építése mellett az óvoda épülete is megújul. Az energetikai hatékonyság javítását szolgáló felújítás során az intézmény új tető – és függőleges falszigetelést kap, kicseréljük a nyílászárókat, de a gyermekneveléshez, foglalkoztatáshoz szükséges új eszközök és játékok is beszerzésre kerülnek. A projekt kivitelezése 2020 novemberében elkezdődött. A közbeszerzési eljárás nyertese, a Serro Cad Kft., a hőszigetelés kiépítésével indította a munkát.

 

Pályázat címe: A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése

Kódszám: TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021

Pályázó: Gyöngyös Városi Önkormányzat

Támogatási összeg: 249 999 080 Ft.

 

A projektről bővebb információt a www.gyvt.hu valamint a www.gyongyos.hu oldalon olvashatnak.

A sajtóközlemény innen letölthető. 

Hatalmas sikerrel mutatkozott be Losonc Gyöngyösön_Oldal_1.jpg
210802 Losoncra látogatott a gyöngyösi delegáció.jpg
bottom of page