Aktuális hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek:

Pályázat címe: Fejlesztő foglalkoztatók támogatása

 • Pályázható összeg: Egy feladategységre jutó támogatás várható mértéke 2021-ben 1 001 Ft/óra.

 • Támogatási intenzitás: 100 %

 • Benyújtási határidő: 2020.augusztus 17.

 • Pályázók köre: A Szt. 131/A. § (1) bekezdése értelmében a fejlesztő foglalkoztatást végző Fenntartók. 

 • Pályázat weboldala: http://szocialisportal.hu

 • Pályázat rövid bemutatása: A pályázat 2021.01.01-2023.12.31 közötti időszakra működési támogatást biztosít a fejlesztő foglalkozást végző szolgáltatók számára. 
  A támogatás terhére elszámolható költségek:
  -    fejlesztési foglalkoztatási díj;
  -    bérjellegű kifizetések;
  -    a foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadások;
  -    tárgyieszköz-beszerzés, beruházás és munkahelyteremtés.

Érdekel ez a pályázat

(kattintson és küldjön üzenetet nekünk)

Pályázat címe: Fejlesztő foglalkoztatók támogatása

 • Pályázható összeg:

 • 1.    program:  Támogatási maximum nincs meghatározva, csak egyes alcélok esetében
  2.    program: Egy órai működéshez maximum 4 085 Ft
  3.    program: 3-5 hónapos szolgáltatási időszakkal maximum 2 000 000 Ft
  4.    program: 1 283 Ft/nap/férőhely
  5.    program: maximum 1 500 000 Ft szolgáltatásonként, intézményenként, 10% önerő szükséges
  6.    program: célonként eltérően 12 e Ft-1 mFt
  7.    program: Támogatási maximum nincs meghatározva, csak egyes alcélok esetében                                                   A támogatás egyösszegű előfinanszírozás.

 • Támogatási intenzitás: 90-100%

 • Benyújtási határidő: 2020.08.10-2020.08.24

 • Pályázók köre:  -    egyéb egyesület, egyéb alapítvány, közalapítvány;
  -    bevett egyház, egyházi jogi személy, egyházi szervezet;
  -    vallási tevékenységet végző szervezet;
  -    nonprofit Kft., nonprofit Rt.;
  -    szociális szövetkezet;
  -    helyi önkormányzat;
  -    helyi önkormányzat költségvetési szerv;
  -    helyi önkormányzatok társulása, valamint ezek intézményei;
  -    költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv;
  -    költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv.

 • Pályázat weboldala: http://hajlekot.hu/index.php/palyazatok/aktualis-palyazatok/370-palyazati-felhivas-hajlektalan-szemelyek-ellatasanak-megszervezese-a-konvergencia-regiokban-2020-2021

 • Pályázat rövid bemutatása: A támogatás célja a hajléktalanokkal kapcsolatos közfeladatok támogatása. 
  1.    program: Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása
  2.    program: Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai szociális munka végzésének támogatása
  3.    program: Megyei hatáskörű krízisautó szolgálatok működésének támogatása
  4.    program: Szállásnyújtó ellátások kapacitásbővítésének (krízisférőhelyek működtetésének) támogatása a téli időszakban
  5.    program: Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása
  6.    program: Lakhatási programok támogatása
  7.    program: Egyéb programok támogatása
  Elszámolható költségek:
  Működési kiadások
  -    bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések;
  -    anyagköltség, készletbeszerzés, a szervezetre vonatkozó számviteli szabályok szerinti működési költségnek minősülő tárgyi eszköz, szellemi tevékenység költségei, szakértői, előadói díjak, bérleti díj, rezsi, szállítás, utazási költségek, egyéb szolgáltatások vásárlása, egyéb dologi kiadások.
  Felhalmozási kiadások:
  -    a szervezetre vonatkozó számviteli szabályok szerinti felhalmozási költségnek minősülő tárgyi eszközök;
  -    beruházások, felújítások költségei.
  A pályázati programokra külön- külön kell pályázatot benyújtani.

Érdekel ez a pályázat

(kattintson és küldjön üzenetet nekünk)

Pályázat címe: Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése

Pályázat címe: Zöld Nemzeti Bajnokok

 • Pályázható összeg: 500 000 Ft-3 000 000 Ft.

 • Támogatási intenzitás:

 • A pályázat egy előminősítés, mely egy Tanúsítvány kiállításával zárul, amely a megfelelés igazolódása esetén a vállalkozást feljogosítja a GINOP 1.2.11-20 forrás keretében pályázata benyújtására.

 • Benyújtási határidő: 2020. július 31., 

 • Pályázók köre: Vállalkozások, melyek rendelkeznek legalább két lezárt, teljes (365 nap) üzleti évvel; éves átlagos statisztikai állományi létszámuk legalább 3 fő volt (2019); nettó árbevételük legalább 50 millió forint volt (2019); legalább 5 százalékos nettó értékesítési árbevétel növekedést realizáltak 2018 és 2019 között; fejlesztési koncepciójuk kapcsolódik legalább egy, a lentiekben meghatározott témakörhöz.

 • Pályázat weboldala: https://znb.ifka.hu/hu/page/dokumentumtar

 • Pályázat rövid bemutatása:

 • Zöld Nemzeti Bajnokok előminősítés 2020-as témakörei
  I. Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgáló hazai gyártók erősítése
  Olyan hazai termelő vállalkozások jelentkezését várjuk, melyek az energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgálni képesek termékeikkel és szogáltatásaikkal. Az alábbi pontokban találhatók a termékek / rendszerek, melyeknek nemcsak a komplett előállítását, gyártását végezhetik ezek a vállalkozások, hanem valamely lényegi elemét is biztosíthatják.
  a. Napkollektor rendszer;
  b. Kazán rendszer (ideértve a biomassza kazánokat is);
  c. Hőszivattyú és hővisszanyerő rendszerek;
  d. Nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése;
  e. Nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezet;
  f. Komplett fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer;
  g. Világítási rendszer;
  h. Árnyékoló és árnyékvető szerkezet;
  i. Okos mérők;
  j. Energiatárolására szolgáló termékek.

 • II. Vízfelhasználás hatékonyságának növelése
  Olyan hazai termelő vállalkozások jelentkezését várjuk, melyek a vízfelhasználás hatékonyságának növelését, vízfelhasználás csökkentését célzó termékeket állítanak elő vagy technológiát fejlesztenek.
  a. Víztakarékos eszközök és technológiák (pl. WC öblítő tartályok, házi vízművek, zárt ipari vízsugaras vágási rendszerek stb.);
  b. Vízfelhasználás hatékonyságát növelő eszközök (pl. csaptelepek, zuhanyfejek, öntözőrendszerek stb.);
  c. Vízmegtartó és/vagy újrahasznosítását szolgáló berendezések (pl. vízgyűjtő és vízmegtartó rendszerek , víztisztítók, szürkevíz újrahasznosító rendszerek stb.).

 • III. Elektromobilitáshoz kapcsolódó hazai gyártók erősítése
  Olyan hazai termelő vállalkozások jelentkezését várjuk, melyek az elektromobilitás fejlesztéséhez kapcsolódó termékeket állítanak elő. Ide tartoznak:
  a. az elektromos járműveket;
  b. azok energiaellátását;
  c. a közlekedési és szállítmányozási infrastruktúrát elősegítő termékek gyártói.
  Pl.: elektromotorok, töltőrendszerek, akkumulátorok, teljesítményelektronika (félvezető áramkörök áram szabályozására, irányítására), dokkolók stb.

 • IV. Másodlagos forrásból származó alapanyagot felhasználó gyártók támogatása
  Olyan hazai termelő vállalkozások jelentkezését várjuk, melyek más vállalatok, szervezetek melléktermékét, “hulladék" anyagát használják fel fő alapanyagként a gyártási tevékenységük során - ipari szimbiózis kapcsolat megvalósítása révén.
  A pályázat benyújtása során szükséges igazolni az alapanyag fajtáját és a felhasználás mértékét.

Érdekel ez a pályázat

(kattintson és küldjön üzenetet nekünk)

Pályázat címe: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

 • Pályázható összeg: minimum 100 000 Ft.

 • Támogatási mértéke:
  T = Ke*(Ön/ÖK)
   ahol: T = a Pályázót megillető támogatás mértéke 
  Ön = a Pályázó által vállalt önrész 
  Ke = a rendelkezésre álló keret összege 
  ÖK = a pályázatra benyújtott összesített önrész. 

 • Benyújtási határidő: 2020. augusztus 03.

 • Pályázók köre: Közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtető települési önkormányzat.

 • Pályázat weboldala:

 •  https://www.kormany.hu/download/6/88/d1000/K%C3%B6zm%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si%20%C3%A9rdeklets%C3%A9gn%C3%B6vel%C5%91%20t%C3%A1mogat%C3%A1s.pdf

 • Pályázat rövid bemutatása:

 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése és folyamatos hozzáférhetősége érdekében központi költségvetési forrást biztosít az önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér (a továbbiakban együtt: a támogatás végfelhasználója) műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására.

Érdekel ez a pályázat

(kattintson és küldjön üzenetet nekünk)

Pályázat címe: Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása
Magyar Falu Program

 • Pályázható összeg: 500 000 Ft-3 000 000 Ft.

 • Támogatási intenzitás:

  • Programszervezési támogatás 2 000 000 Ft.

  • Ingatlanberuházási, felújítási támogatás 6 000 000 Ft.

  • Gépjárműbeszerzési támogatás 4 000 000 Ft, 

  • Eszközbeszerzési támogatás 2 000 000 Ft, 

 • Benyújtási határidő: 2020. augusztus 07. 12:00

 • Pályázók köre: egyesület és alapítvány, ha a bíróság 2019. december 31-éig nyilvántartásba vette, rendelkezik a 2018. vagy 2019. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval és székhelye és működése olyan magyarországi településen van, amelynek - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén nyilvántartott - lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

 • Pályázat weboldala: https://bgazrt.hu/

 • Pályázat rövid bemutatása:

 • Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása (FCA-KP-1-2020/1)
  - Civil szervezet ingatlan-tulajdon szerzése;
  - Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
  - Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
  - Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

 • Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP-1-2020/2)
  - Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig. Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése is lehetséges.

 • Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP-1-2020/3)
  - Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;
  - Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
  - Eszközbeszerzés.

 • Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP-1-2020/4)
  - A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.
  - A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

   

Érdekel ez a pályázat

(kattintson és küldjön üzenetet nekünk)

Pályázat címe: Médiatámogatási pályázat

 • Pályázható összeg: 500 000 Ft-3 000 000 Ft.

 • Támogatási intenzitás: 80%

 • Benyújtási határidő: 2020. július 31.

 • Pályázók köre: Médiaorgánum és média-szervezet

 • Pályázat weboldala: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants

 • Pályázat rövid bemutatása: A pályázat célja, hogy a médiával történő stratégiai együttműködés megvalósítása révén az Unió szerepét és demokratikus értékeit megismertesse a polgárokkal. Ezen elsődleges cél megvalósulásának fő teljesítménymérője a társfinanszírozott kommunikációs tevékenységek száma és a becsült találkozások (elérésszám) száma, melyek a társfinanszírozott projektek révén valósulnak meg.

Érdekel ez a pályázat

(kattintson és küldjön üzenetet nekünk)

Pályázat címe: Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás

 • Pályázható összeg: 500 000 Ft-3 000 000 Ft.

 • Támogatási intenzitás: 80%

 • Benyújtási határidő: 2020. október 30., 13:00 óra

 • Pályázók köre: a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott vagy rehabilitációs járadékban, rehabilitációs ellátásban részesül; önmaga foglalkoztatását valósítja meg; rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó (a pályázati adatlapon meghatározott tartalmú) költségtervvel

 • Pályázat weboldala: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/hirek/ismet-lehet-palyazni-vallalkozova-valasi-tamogatasra

 • Pályázat rövid bemutatása: A pályázat célja A Heves megyében, legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

Érdekel ez a pályázat

(kattintson és küldjön üzenetet nekünk)

Pályázat címe:  Idősbarát Önkormányzat díj

 • Pályázható összeg: 1 500 00 Ft.

 • Benyújtási határidő: 2020. szeptember 10.

 • Pályázók köre: helyi (települési, megyei, kerületi, fővárosi) önkormányzat

 • Pályázat weboldala: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma

 • Pályázat rövid bemutatása: Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapítói azt a célt tűzték ki, hogy a díj járuljon hozzá a helyi szintű aktív önkormányzati időspolitika megerősítéséhez, ismerje el az önkormányzatok idősekért vállalt cselekvő felelősségét, és mindezek szellemében végzett önkormányzati idősügyi tevékenységek konkrét eredményeit. A pályamű olyan megvalósult közösségi programokat mutat be, amelyek a település idősebb lakossága részéről aktivitást igényelnek, lehetővé teszik a részvételt és az értékteremtés elismerését biztosítják.

Érdekel ez a pályázat

(kattintson és küldjön üzenetet nekünk)

Pályázat címe:  Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében

 • Pályázható összeg: 100 000 -7 500 000 Ft

 • Benyújtási határidő: 2020.12.31.

 • Támogatás mértéke: 100%

 • Pályázók köre: 

  • Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozások, Nonprofit gazdasági társaságok (GFO: 113, 114, 116,117, 141, 231, 572, 573);

  • Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (GFO: 311,312, 322, 341, 342, 381, 382);

  • Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO: 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599, 931).

 • Pályázat weboldala: http://www.palyazat.gov.hu 

 • Pályázat rövid bemutatása: A támogatási kérelem keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak,
  I. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés
  II. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés
  III. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása
  IV. Európai szabadalom hatályosítása
  V. Hazai védjegy bejelentés
  VI. Európai uniós védjegy bejelentés
  VII. Nemzetközi védjegy bejelentés
  VIII. Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés
  IX. Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés

Érdekel ez a pályázat

(kattintson és küldjön üzenetet nekünk)

Pályázat címe:  Okos zebra

 • Kivitelezés költsége: 1, 5 millió Ft + áfa és 2,3 millió Ft + áfa között

 • Benyújtási határidő: folyamatos

 • Támogatás mértéke: 50 %

 • Pályázók köre: települési és kerületi önkormányzatok

 • Pályázat weboldala: http://www.kti.hu/kerekparosbarat-regisztracio/

 • Pályázat rövid bemutatása: A pályázati cél a közlekedési lámpával nem védett gyalogátkelők gyalogosainak védelme.Az Safecross Okos Zebra rendszer keretében az út két szélén - megfelelő távolságban az útpadkától – oszlopok kerülnek kihelyezésre, az ezekben lévő szenzorok érzékelik a gyalogosok áthaladását. Amikor az érzékelők bekapcsolnak, egy vezérlő egységen keresztül jelzést adnak az útburkolatba helyezett aktív LED lámpáknak, ezzel megállásra figyelmeztetve a gépjárművezetőket. Ez a jelzés kizárólag addig tart, ameddig a gyalogos áthalad az úttesten. Így a jelzés csak akkor lép működésbe, amikor az valóban indokolt. A rendszer célja, hogy az adott gyalogátkelőnél a járművezetők számítsanak rá, hogy ha villog a LED, akkor gyalogosátkelés történik és meg kell állniuk. A technológia folyamatos fejlesztésével az érzékelők műszaki megoldásai változhatnak. A rendszer működése hálózati csatlakozást igényel. A működéssel kapcsolatos további információ: http://solarway.hu/okoszebra/ linken érhető el.

Érdekel ez a pályázat

(kattintson és küldjön üzenetet nekünk)

Pályázat címe:  Megfizethető árú elektromos gépjármű és segédmotoros kerékpár (robogó) beszerzésének támogatása / ZFR-D-Ö-2020

 • Pályázható összeg:

  • Tisztán elektromos gépjármű esetén
   A. Ha a beszerzés időpontjában az érvényes vételár 1 000 000-11 000 000 Ft. között van: maximum 2 500 000 Ft, maximum 50% támogatási intenzitás
   B. Ha a beszerzés időpontjában az érvényes vételár 11 000 001-15 000 000 Ft között van:
   maximum 500 000 Ft, maximum 5%

  • Személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállítás céljából beszerezni kívánt tisztán elektromos gépjármű esetén, ha a beszerzés időpontjában érvényes vételár 1 000 000-15 000 000 Ft között van, akkor a maximális támogatási intenzitás és összeg a rendelkezésre álló szabad de minimis keret erejéig maximum 55%

  • Elektromos robogó esetében ha a beszerzés időpontjában érvényes vételár 100 000-1 000 000 Ft között van a maximális támogatási intenzitás és összeg a rendelkezésre álló szabad de minimis keret erejéig maximum 55%

 • Benyújtási határidő: 2022. június 01.

 • Pályázók köre: 

  • magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy

  • magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó, egyéni ügyvéd,

  • magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, közjegyzői iroda, gazdasági társaság és végrehajtói iroda 

 • Pályázat weboldala: https://elektromobilitas.ifka.hu/hu/page/dokumentumtar 

 • Pályázat rövid bemutatása: Az elektromobilitás ösztönzésének támogatása keretében, gépjármű beszerzési lehetőség.

Érdekel ez a pályázat

(kattintson és küldjön üzenetet nekünk)

 • Pályázható összeg: max. 25 000 dollár

 • Támogatás mértéke: -

 • Benyújtási határidő: 2020. június 1. és 2020. július 31.

 • Pályázók köre: magyar, nonprofit szervezetek, magánszemélyek és kulturális/oktatási szervezetek

 • Pályázat weboldala: https://hu.usembassy.gov/education-culture/embassy-funding/

 • Pályázat rövid bemutatása: A budapesti Amerikai Nagykövetség Sajtó- és Kulturális Osztálya maximum 25 000 dollár értékű projekteket támogat, melyek erősítik az USA és Magyarország közötti kölcsönös megértést.

Érdekel ez a pályázat

(kattintson és küldjön üzenetet nekünk)

Pályázat címe: Kisebb Összegű Támogatási Program

 • Pályázható összeg: 600 000 Ft

 • Támogatás mértéke: 100 %

 • Benyújtási határidő: 2020. december 18.

 • Pályázók köre: kül-, és belföldi egyéni és társas vállalkozás, nonprofit szervezet, intézmény, önkormányzat és magánszemély 

 • Pályázat weboldala: https://palyazat2020.hu

 • Pályázat rövid bemutatása: A pályázaton igényelhető vissza nem térítendő pénzbeli támogatás felhasználható:
  - informatikai, mobilkommunikációs és képrögzítő eszközök, valamint drónok megvásárlására;
  - weblapok, webáruházak, blogok, YouTube-csatornák, filmek, rövidfilmek, dokumentumfilmek, animációs filmek, játékprogramok, alkalmazások létrehozására, bővítésére vagy működtetésére;
  - nonprofit szervezetek cél szerinti tevékenységének finanszírozására;
  - közösségi rendezvények vagy sportversenyek megvalósítására;
  - találmányok, ötletek, fejlesztések megvalósítására (legalább már működő prototípus esetén);
  - olyan, itt fel nem sorolt egyéb célra, tevékenységre vagy eseményre, mely széleskörű érdeklődésre számíthat, vagy valami pozitívot hozzátesz a világhoz.

Érdekel ez a pályázat

(kattintson és küldjön üzenetet nekünk)

Pályázat címe: Pályázat 2020 maximum hatszázezer forint vissza nem térítendő támogatásra

Pályázat címe: Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatást nyújtó hazai és uniós forrásból megvalósuló munkaerő-piaci programban való támogatás

 • Pályázat kódszáma: VP6-19.2.1.-22-1.-17

 • Kiíró szervezet: Dél-Mátra Közhasznú Egyesület, LEADER

 • Pályázható összeg: A támogatás időtartama 3 hónap. 

 • Támogatás mértéke:  A támogatás mértékét a pályázatban található kalkulátor segítségével lehet meghatározni.

 • Benyújtási határidő: -

 • Pályázók köre: a járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozások, melyek a munkahelyek védelme érdekében csökkentett munkaidőt alkalmaznak.

 • Pályázat weboldala: https://nfsz.munka.hu

 • Rendelkezésre álló forrás: -

 • Támogatásban részesülő pályázatok várható száma: -

 • Pályázat rövid bemutatása:

  • A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján a munkavállaló a munkáltatóval az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalhoz (továbbiakban: kormányhivatal) együttesen benyújtott kérelem alapján kaphat támogatást, ha a járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozások leépítésének megelőzése, a munkahelyek védelme érdekében csökkentett munkaidőt alkalmaznak. A programban a munkáltató vállalja, hogy nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, és a munkavállaló munkaidejére és egyéni fejlesztési idejére bért fizet, a munkavállaló vállalja, hogy munkát végez és az egyéni fejlesztési időben munkaadó rendelkezésére áll, az állam pedig meghatározott mértékben kompenzálja a munkavállalónak a jövedelem kiesést. 

  • A támogatás időtartama, mértéke
   A támogatás időtartama 3 hónap. A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj - melynek megállapításakor figyelembe kell venni a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet szerinti felszolgálási díjat is - adókkal és járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.

Érdekel ez a pályázat

(kattintson és küldjön üzenetet nekünk)

 • Pályázható összeg: A támogatás időtartama 3 hónap. 

 • Támogatás mértéke:  A támogatás mértékét a pályázatban található kalkulátor segítségével lehet meghatározni.

 • Benyújtási határidő: -

 • Pályázók köre: a járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozások, melyek a munkahelyek védelme érdekében csökkentett munkaidőt alkalmaznak.

 • Pályázat weboldala: https://nfsz.munka.hu

 • Rendelkezésre álló forrás: -

 • Támogatásban részesülő pályázatok várható száma: -

 • Pályázat rövid bemutatása:

  • A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján a munkavállaló a munkáltatóval az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalhoz (továbbiakban: kormányhivatal) együttesen benyújtott kérelem alapján kaphat támogatást, ha a járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozások leépítésének megelőzése, a munkahelyek védelme érdekében csökkentett munkaidőt alkalmaznak. A programban a munkáltató vállalja, hogy nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, és a munkavállaló munkaidejére és egyéni fejlesztési idejére bért fizet, a munkavállaló vállalja, hogy munkát végez és az egyéni fejlesztési időben munkaadó rendelkezésére áll, az állam pedig meghatározott mértékben kompenzálja a munkavállalónak a jövedelem kiesést. 

  • A támogatás időtartama, mértéke
   A támogatás időtartama 3 hónap. A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj - melynek megállapításakor figyelembe kell venni a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet szerinti felszolgálási díjat is - adókkal és járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.

Érdekel ez a pályázat

(kattintson és küldjön üzenetet nekünk)

Pályázat címe: Testvérvárosi találkozók 

Nemzetközi pályázat

 • Pályázat kódszáma: -

 • Kiíró szervezet:  Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

 • Pályázható összeg: Maximum 25 000 Euro

 • Támogatás mértéke:  maximum 100%

 • Benyújtási határidő: 2020.09.01.

 • Pályázók köre: városok/települések és testvérvárosi bizottságaik vagy más, helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek. A projektben legalább két támogatható ország településeinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább egynek uniós tagállamnak kell lennie.

 • Pályázat weboldala: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

 • Rendelkezésre álló forrás: -

 • Támogatásban részesülő pályázatok várható száma: -

 • Pályázat rövid bemutatása:

  • A program célja:
   - helyi és uniós szinten ösztönzi a polgárokat az uniós politikai menetrend konkrét kérdéseiről folytatott vitára
   - törekszik a polgárok körében az uniós döntéshozatali folyamatokban való részvétel előmozdítására
   - lehetőséget teremt az uniós szintű társadalmi szerepvállalásra és önkéntességre

Érdekel ez a pályázat

(kattintson és küldjön üzenetet nekünk)

Pályázat címe: Városok hálózatai

Nemzetközi pályázat

 • Pályázat kódszáma: -

 • Kiíró szervezet:  Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

 • Pályázható összeg: Maximum 150 000 Euro

 • Támogatás mértéke:  maximum 100%

 • Benyújtási határidő: 2020.09.01.

 • Pályázók köre:  városok / települések, illetve azok testvérvárosi bizottságai vagy hálózatai; más szintű helyi/regionális hatóságok; helyi önkormányzatok szövetségei/egyesületei; helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek. A projektben legalább négy támogatható ország településeinek kell részt vennie, amelyek közül legalább kettő uniós tagállam.

 • Pályázat weboldala: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

 • Rendelkezésre álló forrás: -

 • Támogatásban részesülő pályázatok várható száma: -

 • Pályázat rövid bemutatása:

  • A program célja:
   A hosszú távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek projektjeit támogatja a program. A több testvérvárosi kapcsolat révén létrejött hálózatokban rejlő lehetőségeket fel kell használni a települések közötti tematikus és hosszan tartó együttműködés kialakítására.

Érdekel ez a pályázat

(kattintson és küldjön üzenetet nekünk)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy weboldalunk a pályázatokkal kapcsolatban nem nyújt teljes körű tájékoztatást. Oldalunkon az aktuális pályázatok fontosabb paramétereit jelenítjük meg, tájékoztató jelleggel. A komplett felhívásokat a pályázati összefoglalókban található linkeken érhetik el. 

© 2020 Proudly created by ZED

3200 Gyöngyös Fő tér 10.

info@gyvt.hu